Kontakty

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.

Olšanská 55/5 
Praha 3, 130 00 
Tel: +420 602 435 421 
e-mail: info@timur.cz

Publikace

Výstup místního adaptačního týmu k tématu možnosti adaptace na změnu klimatu ve městě Rakovník.

Ke stažení ZDE

Odkazy

adaptace

 

timur

 

ekostopa

V průběhu roku 2015 jsme spolupracovali s místními adaptačními týmy (MAT) v obci Kly a ve městě Rakovník na tvorbě materiálu, který řeší problematiku adaptace na změnu klimatu na místní úrovni. Členy místních adaptačních týmů byli místní občané, jež téma zajímá a mají k němu odborně blízko například lesníci, vodohospodáři, zemědělci, zástupci NNO a další. Výstupem jejich společné práce byla anylýza hrozeb na místní úrovni, určení prioritních problémů v obci a návrhy realizovatelných adaptačních opatření, která pomohou snížit negativní dopady změny klimatu. 

V rámci projektu KLIMADAPT se uskuteční tři semináře s názvem „ Změna klimatu – jak se na ni připravit?“, pořádané organizací TIMUR, a to v termínech 1. 3 v Praze, 3. 3. v Mladé Boleslavi a 8. 3 ve Vlašimi. Na semináře navazuje exkurze do Vodního domu ve Vlašimi, která bude doplněna o prezentace příkladů adaptačních opatření v ČR, termín konání exkurze je 15. března.

V letošním horkém létě jsme nezvykle často slýchalinářky nad projevy změny klimatu, ač mnozí z nás nevěděli, že mluví právě o nich. Ať už to byla paní stěžující si na vyschlou studnu v důsledku množících se bazénů v okolních zahradách, či soused chatař, který si přidal pod okap další nádobu na dešťovou vodu, aby bylo čím zalévat. Voda nebyla k nalezení ani ve studnách, ani nepadala z nebe. Meteorologické sucho postihlo různou mírou nás všechny a iniciovalo intenzivnější debatu o možných adaptacích měst nejen na aktuální sucho, ale také na další dopady změny klimatu například na častější lokální povodně, požáry či nečekané větrné smrště. Jak všem těmto jevům předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady? …začali se tázat občané českých měst.

Adaptace na změnu klimatu v kontextu aktuálního politického dění.

Změna klimatu je celosvětový problém, který v následujících dekádách zásadně ovlivní vývoj ve světě, i u nás. O tom, že se jedná o velmi aktuální téma, svědčí i mezinárodní klimatická konference OSN, která v těchto dnech probíhá v Paříži. Souběžně s tím zároveň proběhla 3. prosince v Praze konference zabývající se adaptací sídel na změnu klimatu.

Začátkem března se uskutečnila série seminářů "Změna klimatu - Jak se na ni připravit", a to hned ve třech městech ve Středočeském kraji. V Mladé Boleslavi, Praze i Vlašimi se za přítomnosti starostů obcí, studentů či zástupců neziskových organizací diskutovalo o možnostech tvorby strategie na dopady změny klimatu v kontextu malých a středních obcí.

Extrémní sucho si bere svou daň. V řadě menších obcí mají vážné problémy s nedostatkem vody, hasiči v červenci vyjeli k rekordnímu počtu požárů a zemědělci místy počítají s až o třetinu nižšími výnosy plodin. V následujícím článku shrnujeme důsledky letošního sucha, rozebíráme jeho příčiny a nabízíme pohled do budoucna.

klimadapt publicitawww.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů