Kontakty

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.

Olšanská 55/5 
Praha 3, 130 00 
Tel: +420 602 435 421 
e-mail: info@timur.cz

Publikace

Výstup místního adaptačního týmu k tématu možnosti adaptace na změnu klimatu ve městě Rakovník.

Ke stažení ZDE

Odkazy

adaptace

 

timur

 

ekostopa

Projekt KLIMADAPT si klade za cíl pomoci menším obcím Středočeského připravit se na dopady změny klimatu. Projekt reaguje na hrozby, jimž v souvislosti s negativními projevy změny klimatu naše obce čelí. Mezi nejčastější negativní projevy změny klimatu na našem území patří zejména extrémní výkyvy počasí, vlny veder, sucha, či naopak přívalové deště, či nepříznivé klimatické jevy jako např. ledovky, holomrazy.

Jedním ze způsobů jak na změnu klimatu v tomto ohledu reagovat, je adaptace, tedy přizpůsobení našich měst pomocí systematických cílených praktických opatření, která zvýší odolnost a pružnost města vůči výše zmiňovaným negativním dopadům změny klimatu. Na evropské úrovni již v tomto ohledu funguje několik platforem (Climate-ADAPT, Mayors-ADAPT), které adaptaci na změnu klimatu podporují a iniciují. V mnoha evropských městech tak již vznikají tzv. adaptační strategie, mající za cíl systematicky město na negativní projevy změny klimatu připravit. V České republice je zatím tato problematika ve svých začátcích a zejména malé a střední obce postrádají zdroj informací a materiálů k tomuto tématu nejvíce. Existují sice rámcové podklady, jako např. adaptační strategie EU, vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí, avšak chybí ucelené metodiky a příručky s konkrétními návody, doporučeními a postupy, které řeší adaptaci na změnu klimatu na lokální úrovni a v konkrétní podobě.

Náš projekt má za cíl tuto situaci změnit. Volně navazuje na projekt Adaptace sídel na změnu klimatu, na němž se TIMUR též podílí, ten ovšem cílí plošně na větší města v celé ČR. Menší obce, se však nacházejí ve zcela jiné situaci a podmínkách a změna klimatu se jich dotýká jiným, často mnohem citelnějším způsobem – např. letošní mimořádně suché léto.

V projektu jsme navázali úzkou spolupráci s dvěma středočeskými obcemi - s Rakovníkem a obcí Kly, pro něž budou vypracovány situační zprávy, řešící lokální rizika spojená s klimatickou změnou. Zároveň na základě zkušeností z této spolupráce bude vyhotovena návodná metodická příručka pro další obce, které mají o adaptaci na změnu klimatu zájem, ale postrádají právě znalosti a informace. Veškeré podklady a výstupy budou dalším zájemcům představeny v následném cyklu pracovních seminářů pro veřejnou správu v prvním čtvrtletí příštího roku. Semináře se zaměří jak na strategicko–politickou rovinu adaptačních opatření, tak na praktickou participativní tvorbu scénářů a strategií, které by dotčená veřejnost měla akceptovat. Veškeré poznatky a materiály budou shrnuty v závěrečné publikaci, která bude volně k dispozici na těchto webových stránkách.

klimadapt publicitawww.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů